wrapper

Последни новини:

ЕВРОПЕЙСКИ СРЕДСТВА ЗА ВАС

За своите клиенти и партньори предоставяме консултантски и проектантски услуги в сферата на Еврофинансирането.

Заедно с Европа се развивахме и ние и днес можем да споделим нашия опит в сферата на Еврофинансирането, проектирането и строителството с Вас.

Екипа на компанията е фокусиран в изготвянето на архитектурно-технически проекти,  които ще се финансират чрез Евро програми. В много от мерките строителството и модернизацията на сгради е допустим разход, както и хонорарите за техническите проекти. В повечето проектни разработки, търсещи Евро финансиране, строителството е основен разход, за това е изключително важно проекта и проектантския екип да имат солиден опит в проектирането, процеса на съгласуване, строителство и въвеждане в експлоатация, както и отчитането и приключването на проекта, до момента да окончателна плащане от страна на финансиращия орган.

Анализа на компетентните институции, за изминалия програмен период показва, че най-често допусканите грешки в проектните разработки са - лошо подготвени архитектурно-технически проекти, както и недобро управление на проекта като цяло.

Какво трябва да съдържа техническия проект?

Обхвата и съдържанието на техническия проект се определят строго индивидуално, според вида и спецификата на инвестиционното намерение, географските и геоложките дадености на бъдещия строителен терен. Обхвата и съдържанието на проекта трябва да отговаря на нормативите и да е изготвен от лицензирани архитекти и инженери, както и да е в съответствия с действащите устройствени планове, да е пълен и изчерпателен.

Какво е количествено стойностна сметка (КСС)? 

Проектно-сметна документация или количествено-стойностни сметки (КСС) , те се изготвят като финална част в техническия  проект и са финансовото, организационно и икономическо отражение на строителството. КСС-то трябва да е пълно  и изчерпателно, в него да е записана всяка операция и всяка дейност, която се спазва технологичната последователност на строително – монтажните работи (СМР). Изработването на пълно, подробно и изчерпателно КСС, може да се  направи само от опитни специалисти, познаващи технологичния и строителния процес в детайли. С такъв опит могат да се похвалят само инженерите, заставали в професионалната си кариера „от двете страни на процеса“ т.е  в даден етап на развитието си  са изпълнявали функцията на проектант, а друг етап са изпълнявали успешно реални строителни обекти.

За всяка част от проекта се изготвя КСС по пера. Окончателният бюджет на строителния обект е резултат от цялостното КСС, което включва в себе си всички проектни части.

Ценообразуване  при изготвянето на КСС - това е анализ, съдържащ в себе си много фактори, като местоположение на строителния обект, неговата близост/отдалеченост от доставчици, актуални цени на строителните материали, разходни норми на труд, материали и време, допълнителни разходи, транспортни маршрути, цени на машиносмени, вида  и цената на необходимата строителна техника, оценка на необходимостта от временно строителство, допълнителни стопанства на место обекта и много други. Не на последно място при технически проекти, които се финансират чрез програми е необходимо да се вземе под внимание и инфлационната среда на икономиката. Често от момента на изготвяне на КСС-то до началото на строителството и разбира се до приключване на строителния процес изминават от 1 до 3, а понякога и 4 години. (според спецификата и параметрите  на строителния обект).

 

В заключение може да се обобщи, че КСС-то е сложна функция, състояща се от перфектно познаване на строителния процес и задълбочен анализ на икономически фактори.

Евро Инженеринг - БГ Консултиране по Евро финансиране

Последвайте ни и в социалните мрежи

За нас

Евро инженеринг-БГ е компания съсредоточена в три направления - Консултиране по Европейски въпроси, Изготвяне на архитектурно - технически проекти и Консултации в областта на строителството. Когато всичко това се обединява в едно се получава добра вътрешнофирмената комуникация, повишено качеството на работа и разбира се най-важното – Нашите клиенти получават по-ефективно и достъпно обслужване.  

Новини

В сърцето на столицата трескаво тече ...
В град Чънша – столица на провинция Хунан в  ...
В забързаното ежедневие рядко си даваме сметка ...

За връзка нас:

+359 878 79 83 80 Проектиране
 
+359 886 19 75 11 Строителство
 
+359 884 21 24 48 Строителен надзор
 
Контактна Форма Тук Евро Инженеринг БГ
 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Евро Инженеринг БГ
 
Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Евро–Инженеринг–БГ
 
Контактна Форма Тук Евро Инженеринг БГ